Cha Myung Ho

Tên khác:
Cha Myung Ho

Ngày sinh:
N/A

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Quốc

Chiều cao:
N/A

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Nam diễn viên phim Hàn Quốc: Cha Myung Ho